English | فارسی

فعالیت های ما

فعالیت های ما

انجام پروژه های کلید در دست صنعتی

طراحی، تولید و مونتاژ سازه های فولادی

طراحی، ساخت و نصب انواع دکل های مشبک و چند وجهی مخابراتی، رادیویی و تلویزیونی

طراحی، ساخت و نصب انواع دکل های مشبک و چند وجهی انتقال نیرو

طراحی، ساخت و نصب انواع دکل های مشبک و چند وجهی روشنایی

اجرای پروژه های عمرانی و زیر بنایی